Temperature pod lediščem, ki so to noč na našem območju dosegle kar -7 stopinj celzija, se bodo nadaljevale do konca tega tedna. Ob tem velja posebno opozorilo skrbnikom živali, naj zanje ustrezno poskrbijo.

Živali, ki bivajo zunaj v hladnem delu leta, potrebujejo dodatno energijo, da lahko vzdržujejo telesno temperaturo, zato ne pozabite na nekoliko povečano krmljenje in hranjenje v hladnem zimskem obdobju. 

V obdobju, ko tudi podnevi temperatura ostaja pod lediščem, priporočamo vsem lastnikom in skrbnikom živali, da omogočijo svojim živalim počitek v zaprtih prostorih s suhim ležiščem. Pasje ute so primerne samo, če so dobro izolirane (tla, streha in stene z vsaj 5 cm izolacijskega materiala), niso izpostavljene prepihu in vetrovom, so več prekatne in imajo psi ustrezen material za ležišče (zelo primerne so večje količine slame).

Za pasje mladiče, kratkodlake pse, male družne pse in hrte, je zunanja namestitev v ekstremnih zimskih temperaturah povsem neprimerna. Za naštete pse se za sprehode v takih ekstremnih temperaturah svetuje uporaba zaščitnih oblačil, ki prekrijejo izpostavljene dele, na katerih se pes hitro ohlaja, ter zaščita tačk (proti zmrzali in/ali soljenim ulicam in cestam) z mazili ali z nepremočljivimi nogavicami. 

Prostoživeče zunanje mačke v tem času potrebujejo več energetsko bogate hrane in toplejše zavetje s suhim in dobro izoliranim ležiščem

 Prevoz živali v mrzlem vremenu

V času nizkih temperatur, ki so zajele Slovenijo ter še nekatere druge države, bodite še posebej pozorni pri prevozu živali. 

Glede na zakonodajo (Uredba Sveta (ES) 1/2005 o zaščiti živali med prevozom) morate pri prevozu živali zagotoviti ustrezno temperaturo, ne glede na to ali se vozilo premika ali stoji. Pri dolgih vožnjah mora biti temperatura med 5 in 30 °C, lahko niha do +/-5°C. 

Preden greste na pot z živalmi:

· natančno planirajte potek vožnje, 

· tik preden se odpravite na pot preglejte ali so ceste prevozne,

· informirajte se o vremenskih razmerah na celotni poti, v vseh državah skozi katere bo potekala vaša pot,

· na pot se odpravite SAMO, če lahko v vseh fazah vožnje zagotovite ustrezno temperaturo prevoza živali,

· za primer nepredvidljivih dogodkov si pripravite natančen ter izvedljiv plan v sili (telefonska številka za pomoč v sili v Sloveniji je 112).

Za dodatno pomoč ali informacije smo vam na voljo tudi v Obalnem zavetišču, na brezplačni številkii 080 88 49, ali na intervencijski številki 031 771 551.

 

Non dimenticatevi degli animali durante le basse temperature

Le temperature degli ultimi giorni sono estremamente basse anche nella zona del Litorale: stamattina abbiamo toccato i – 7 gradi centigradi. Secondo le previsioni le temperature basse continueranno fino alla fine di questa settimana.

Gli animali all’aperto hanno bisogno di ulteriore energia per mantenere la temperatura del corpo, per tanto aumentate la quantita’ di cibo abitualmente utilizzata.

Durante il periodo in cui la temperatura diurna rimane sotto lo zero, si raccomanda a tutti i proprietari di animali di permettere loro il riposo in zone chiuse e asciutte. Le cucce per i cani vanno bene solo se ben isolate (pareti, terra e tetto con almeno 5 cm di materiale isolante) e non sono esposte al vento. Dovete evitare che i cani vengano a contatto con il pavimento freddo. In questo caso potete usare anche della paglia che e’ un ottiimo isolante che si puo’ cambiare regolarmente, mantenendo una buona igiene.


I cuccioli, i cani a pelo corto, i piccoli cani da compagnia e i levrieri non devono essere assolutamente tenuti all’esterno. Per i cani elencati druante le passeggiate con temperature estremamente basse, e’ consigliato l’uso di abbigliamento protettivo che copri le parti esposte, dove il cane si raffredda piu’ velocemente, inoltre l’uso di protezioni per le zampette (unguenti, calzini impermeabili).

I gatti selvatici in questo periodo hanno bisogno di più alimenti ricchi di energia e un rifugio caldo, asciutto e ben isolato.

Trasporto di animali nella stagione fredda

Durante le basse temperature che hanno colpito la Slovenia e altri paesi, si prega di prestare particolare attenzione al trasporto di animali.

Secondo la normativa (regolamento (CE) n 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto) dovete garantire agli animali la temperatura adeguata anche durante il trasporto, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia in movimento o fermo. Per le corse lunghe, la temperatura deve essere compresa tra 5 e 30 ° C e può variare fino a +/- 5 ° C.

Prima di andare in un viaggio con gli animali:

· Pianificate il percorso,

· Controllate se le strade siano percorribili prima della partenza,

· Controllate le condizioni meteo su tutto il tragitto, anche attraverso i diversi paesi dove pianificate il vostro viaggio,

· Avviatevi in viaggio solamente se siete in grado di assicurare la corretta temperatura agli animali trasportati,

· In caso di eventi imprevisti, preparare un piano dettagliato e fattibile di emergenza (numero di telefono per l’assistenza d’emergenza in Slovenia, 112).

Per assistenza o ulteriori informazioni siamo disponibili anche al numero verde del Rifugio del Litorale 080 88 49, per chiamate dall’estero +386 31 771 551.

zimaoskrbaživali

Opozorila je pripravila Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.