Konec leta 2016 so živali v Obalnem zavetišču že drugič razveselili prostovoljci Osnovne šole Lucija, ki so prinesli večjo količino zbrane hrane in ostalih stvari (starih odej, brisač …) za živali v zavetišču. Vse pripeljano so zbrali prostovoljci, ki delujejo v okviru UPS-a (Učimo se in Pišemo domače naloge Skupaj), ki je oblika delovanja, tudi prostovoljskih akcij zbiranja starega papirja in zamaškov, zbiranja vsega potrebnega za zavetišča, učna pomoč vrstnikom, … na Osniovni šoli Lucija.

Vse zgoraj našteto je v lanskem šolskem letu Osnovni šoli Lucija pomagalo pridobiti naziv Junaki našega časa, ki ga podeljuje Slovenska filantropija za tovrstne oblike delovanja prostovoljstva na šolah po Sloveniji. Hvala prostovoljcem Osnovne šole Lucija in mentorici Ani Horvat.

Alla fine del 2016 ci hanno visitato per la seconda volta i volontari della Scuola elementare di Lucia, che hanno donato agli animaletti del rifugio grandi quantità di cibo raccolto e altre cose utili agli animali accuditi (vecchie coperte, asciugamani …). I doni sono stati raccolti dai volontari che operano nel gruppo UPS (“Impariamo e sciriviamo i compiti assieme”) insieme), che è una forma di attività che comprende diverse campagne di volontariato (la raccolta della carta da macero e tappi di bottiglie, raccolta beni necessari nei rifugi, assistenza studio ai coetanei, …

Grazie alle diverse azioni di volontariato l’anno scorso la Scuola elementare di Lucia ha ottenuto il titolo di “Eroi del nostro tempo“, consegnato dalla Filantropia Slovena. Un grandissimo ringraziamento a tutti gli alunni della Scuola elementare di Lucia ed alla mentore Ana Horvat!

Donacija OŠ Lucija/Donazione SE Lucia
Donacija OŠ Lucija/Donazione SE Lucia
Donacija OŠ Lucija/Donazione SE Lucia
Donacija OŠ Lucija/Donazione SE Lucia
Donacija OŠ Lucija/Donazione SE Lucia
Donacija OŠ Lucija/Donazione SE Lucia
Donacija OŠ Lucija/Donazione SE Lucia
Donacija OŠ Lucija/Donazione SE Lucia
Donacija OŠ Lucija/Donazione SE Lucia